×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Nodot būvi vai tās daļu ekspluatācijā

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība
 1. Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) iesniedz šādus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā:
  Pirmās grupas būvju (arī inženierbūvju) vai to daļu pieņemšanas ekspluatācijā akceptēšanai (atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā)
  paskaidrojuma raksta II daļu kopā ar šādiem dokumentiem:
  • izpildmērījuma plānu (ar būves novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū;
  • būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2.
  • aizpildītu paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes inženierbūvei II daļu;
  • attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošanu, ierīkošanu vai pārbūve;
  • attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, ierīkošanu vai pārbūve;
  • aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīviem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta.
   Dokumenti dažādām būvēm/inženierbūvēm:

   a) paskaidrojuma raksts I grupas būvei;
   b)
   paskaidrojuma raksts inženierbūvei;
   c) paskaidrojuma raksts ēkai vai telpu grupai
   ;
   d)
   paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei.

  Otrās vai trešās grupas būvju (arī inženierbūvju un elektronisko sakaru tīklu) vai to daļu pieņemšanai ekspluatācijā un akta izsniegšanai apliecinājumu par ēkas, būves vai tās daļas, elektronisko sakaru tīklu gatavību ekspluatācijai un šādus dokumentus:

  • būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar "Vispārīgajos būvnoteikumos" noteikto "Ēku noteikumu" 165. un 166.punktā noteikto institūciju atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim, lai institūcijas atzinumus nosūta Būvvaldei;
  • izpildmērījumu plānu, t.sk., vertikālo uzmērījumu (būves, būves novietnes, būvlaukuma izpildmērījumu);
  • tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
  • būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
  • būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
  • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
  • iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
  • autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
  • būvprojekta izstrādātāja atzinumu par būves vai tās daļas (izņemot palīgbūves) būves atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
  • būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīviem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;
  • būves energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā;
  • LR Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 107.1.apakšpunktā minētajai otrās grupas dzīvojamai būvei papildu minētajiem dokumentiem Būvvaldē iesniedz: elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju un aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli;
  • sertificēta mērnieka atzinumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti Baltijas 1977.gada augstumu sistēmai, ja būvē ar ūdens līmeņa regulēšanu saistītu hidrotehnisko būvi.

 2. Pēc dokumentu saņemšanas Būvvalde veic objekta apsekošanu, ja nepieciešams, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
  Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā Būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu Būvvaldes amatpersonu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: elektroniski.
Pakalpojuma saņemšanas veids: elektroniski.

Pakalpojuma apraksts
Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams veikt būves nodošanu ekspluatācijā.

Termiņš
14 dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Siguldas novada Būvniecības kontroles nodaļa
Zinātnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis 67800956, e-pasts pasts@sigulda.lv.

Apmeklētājus pieņem:
 • pirmdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00,
 • ceturtdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Atgriezties