×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai pagarinātu būvatļauju, ja būve nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) jāiesniedz iesniegums un aktuālā ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. Jāiesniedz arī ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Šāda kārtība noteikta MK noteikumu Nr.529 ''Ēku būvnoteikumi'' 97.punktā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veids: elektroniski.
Pakalpojuma saņemšanas veids: elektroniski.

Pakalpojuma apraksts

Atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta 1.apakšpunktam, būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā (projektēšanai) un būvdarbiem (līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā).

Atbilstoši LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 ''Vispārīgie būvnoteikumi'', 

maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums – pieci gadi;

pārējām būvēm – astoņi gadi.

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 81.punktam maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi. Šajā laikā ieskaita arī būvdarbu pārtraukšanas laiku, ja tas veikts pēc būvatļaujas saņēmēja lūguma. Maksimālajā būvdarbu veikšanas ilgumā netiek ieskaitīts laiks, kad būvdarbi tika pārtraukti, pamatojoties uz institūcijas lēmumu, ja tas nav saistīts ar pārkāpumiem būvniecībā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 ''Ēku būvnoteikumi'' 94.punktā noteikto, būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 97. punktā minēto nosacījumu izpildes.

Ja ēka vai tās kārta (ja ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.


Termiņš
14 dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļa
Zinātnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis 67800956, e-pasts pasts@sigulda.lv.

Apmeklētājus pieņem:
  • pirmdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00,
  • ceturtdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Atgriezties