×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Dzīvesvietas deklarēšana

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojuma saņemšanai klātienē:

 1. Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību un/vai personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam – dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.
 2. Atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu aizildīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā un izdrukā aizpildītu veidlapu, kas personai ir jāparaksa.
 3. Pēc valsts nodevas apmaksas tiek veikta personas deklarācija.
 4. Pēc deklarācijas reģistrēšanas atbildīgais darbinieks izsniedz izziņu, kas apliecina, ka persona ir deklarēta norādītajā adresē.


Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātiene, elektroniski portālā www.latvija.lv.
Pakalpojuma saņemšanas veids: klātiene, elektroniski portālā
www.latvija.lv.
Šo pakalpojumu iespējams saņemt arī jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Pakalpojuma apraksts
Pašvaldība piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Termiņš
Iesnieguma saņemšanas brīdī
Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju – 4,27 eiro.
Maksājums jāveic uz vietas, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvevsietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
 • personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Siguldas novada Siguldas pilsētas VPVKAC

Raiņa ielā 3, Sigulda

tālrunis 80000388, pakalpojumucentrs@sigulda.lv

pirmdienās: 8.00–18.00

otrdienās: 8.00–17.00

trešdienās: 8.00–17.00

ceturtdienās: 8.00–18.00

piektdienās: 8.00–14.00

Inčukalna pagasta VPVKAC

Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts 

tālrunis 66954820, incukalns@pakalpojumucentri.lv 

Krimuldas pagasta VPVKAC

Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagasts

tālrunis 66954866, krimulda@pakalpojumucentri.lv

Mālpils pagasta VPVKAC

Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils pagasts 

tālrunis 66954868, 67869145; malpils@pakalpojumucentri.lv 

Mores pagasta VPVKAC

Siguldas ielā 11, More, Mores pagasts

tālrunis 66954917, more@pakalpojumucentri.lv 

Allažu pagasta KAC

Birzes iela 4, Allažu pagasts 

tālrunis 67970260, allazi@sigulda.lv

Darba laiks:

pirmdienās: 8.00–13.00; 14.00-18.00

otrdienās: 8.00–13.00; 14.00-17.00

trešdienās: 8.00–13.00; 14.00-17.00

ceturtdienās: 8.00-13.00; 14:00–18.00

piektdienās: 8.00–14.00

Krimuldas pagasta Inciema KAC

Anšlava Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

trešdienās: 8.00–13.00; 14.00-17.00

Inčukalna pagasta Gaujas KAC

Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads

otrdienās: 8.00–13.00; 14.00-17.00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Atgriezties