×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība
 1. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ierasties Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un uzrādīt vai iesniegt šādus dokumentus:
  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
  • vecāku derīgu personas apliecinošo dokumentu – jāuzrāda oriģināls;
  • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls;
  • paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums – oriģināls (to aizpilda Dzimtsarakstu nodaļā uz vietas).
 2. Pēc dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas tiek sagatavota un izsniegta bērna dzimšanas apliecība.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātiene.

Pakalpojuma saņemšanas veids: klātiene.

Pakalpojuma apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegums, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.

Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna dzimšanas faktu drīkst reģistrēt pēc nokavējuma apstākļu noskaidrošanas.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu. Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu.

Bērna dzīvesvietas adresi ieraksta pēc minēto personu norādījuma.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet Dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta saskaņā ar laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

Kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu un citus dokumentus, kas apliecina Civillikumā paredzēto personu piekrišanu paternitātes atzīšanai, bērna vecāki iesniedz Dzimtsarakstu iestādei. Paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt viens no vecākiem, ja klāt neesošā tēva vai mātes paraksta īstumu paternitātes atzīšanas iesniegumā apliecinājusi Dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, Bāriņtiesa vai karjeras konsulārā amatpersona.


Termiņš

1 darba diena    

Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Inita Vīgante - Nodaļas vadītāja, 66912901, dzimts@sigulda.lvinita.vigante@sigulda.lv

Anda Gailīte - Nodaļas vadītājas vietniece, 66924791anda.gailite@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00.


Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Zane Krauze - Nodaļas vadītājas vietniece, 62203487, zane.krauze@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00

Apmeklētājus pieņem Nākotnes ielā 1, Mālpilī,

Mālpils pagastā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

ceturtdienās: 9.00–13.00.


Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Aija Zvidriņa - Nodaļas vadītājas vietniece, 29252960, aija.zvidrina@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Parka ielā 1, Raganā,

Krimuldas pagastā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Atgriezties