×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Atļaujas saņemšanai pasūtītājam jāiesniedz pašvaldībā aizpildīts rakšanas atļaujas pieteikums (Pieteikums rakšanas atļaujas saņemšanai) , kurā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

1. objekta nosaukums un Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) lietas numurs;

2. veicamo darbu nosaukums vai raksturojums (izbūves sadaļas nosaukums) un veicamo darbu apraksts;

3. darbu veikšanas vieta (adrese, kadastra Nr.);

4. darbu pasūtītājs, deleģētā vai pilnvarotā persona; 

5. darba zona - objekta novietojuma plāns (ģenerālplāns) vai savietoto inženiertīklu plāns; 

6. ar TBN saskaņota satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (SOTL) novietojuma shēma, ja darbus paredzēts veikt brauktuves vai ietves zonā, kā arī gadījumos, ja darbu veikšanai nepieciešams novietot materiālus un tehnikas vienības uz brauktuves, ietves vai tai piekrītošās blakus teritorijas;

7. darbu izpildes laiks - uzsākšanas/pabeigšanas datums. 


Pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas kanāli:

klātienē;

e-pasts (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu);

pasts.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju saņemt pašvaldības rakšanas darbu atļauju darbiem, kas saistīti ar transporta infrastruktūras objektu un inženiertīklu būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes rakšanas darbus un transporta infrastruktūras objektu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženiertīklu būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas.

Darbu pasūtītājam, deleģētai vai pilnvarotai personai  ir pienākums saņemt atļauju pirms darbu uzsākšanas šādos gadījumos:

1. jebkuriem rakšanas darbiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās ielu sarkano līniju robežās, ceļu aizsargjoslās neatkarīgi no rakšanas dziļuma, izņemot satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un ceļu / ielu uzturēšanas darbu veikšanai;

2. jebkuriem rakšanas darbiem pašvaldības īpašumā pašvaldībai piekritīgās teritorijās neatkarīgi no rakšanas dziļuma, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus.

Fiziska persona var iesniegt pieteikumu juridiskas personas vārdā, ja pieteikumam tiek pievienota pilnvara, kas apliecina, ka fiziska persona ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu.

Pēc saskaņotas rakšanas atļaujas saņemšanas no pašvaldības, var uzsākt īstenot plānotos darbus, nodrošinot, lai rakšanas un atjaunošanas darbi tiktu veikti saskaņotajā termiņā.  Personām, kas atbild par darbu izpildi, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. 

Pēc darbu īstenošanas nepieciešams:

1. iesniegt nodošanas/pieņemšanas aktu;

2. nodot izpildshēmu, to sūtot uz e-pasta adresi topo@sigulda.lv

Avārijas darbu gadījumā ievērot 2023. gada 24. augusta Siguldas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināto iekšējo noteikumu Nr. 10/2023 noteikto kārtību.Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Par rakšanas darbiem ielu sarkano līniju robežās un ceļu aizsargjoslās  - Transporta būvju nodaļa

Parka iela 1, 205. kabinets, Krimulda, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, tālrunis +371 26104188, celi@sigulda.lv, pasts@sigulda.lv


Par rakšanas darbiem zemes vienībās, kuras neskar Transporta būvju nodaļas kompetencē minētās teritorijas – Teritorijas attīstības pārvalde

Zinātnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis +37122433647, ipasumi@sigulda.lv, pasts@sigulda.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

pirmdienās: 8.00-13.00, 14.00 – 18.00

ceturtdienās 8.00 – 13.00, 14.00 – 18.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Atgriezties