A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Uzņemšana vai līdzfinansējuma maksas samazināšana profesionālās ievirzes programmās Mākslu skolā “Baltais flīģelis” vai Siguldas Sporta skolā