×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Pašvaldības atbalsta piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izmaksu segšanai
Pirmsskolas izglītības iestādes uzsākšanas apstiprināšana
Licences saņemšana interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmām
Nometnes projekta pieteikuma veidlapa. 1.pielikums 2021.gada 22.decembra nolikumam "Nolikums nometnes projektu atbalstam"
Nometnes projekta atskaites veidlapa. 2.pielikums 2021.gada 22.decembra nolikumam "Nolikums nometnes projektu atbalstam"
Projekta pieteikuma veidlapa Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursam
Projekta atskaites veidlapa Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursam
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanai - pieteikuma veidlapa
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanai - programmas apraksts

Atļaujas izsniegšana izkārtnes izvietošanai
Atļaujas izsniegšana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai
Atļaujas izsniegšana preču zīmes "Radīts Siguldā" lietošanai
Atļaujas izsniegšana lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (SOTL) uzstādīšanas vai noņemšanas saskaņošana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (senioriem Energokrīzes periodā)

Kompensācijas aprēķinu veikšana meža zemes atmežošanai būvniecībai
Atļaujas sniegšana nekustamā īpašuma sadalīšanai
Kravu pārvadājumu saskaņošana (uz pašvaldības ceļiem ar grants segumu)
Saskaņojuma izsniegšana kokmateriālu krautuves izvietošanai
Zemes vienības (ēkas) adreses (nosaukuma) piešķiršana vai mainīšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa mainīšana
Izziņas izsniegšana par atļauju iegādāties zemesgabalu (nepilsonim)
Patapinājuma līguma noslēgšana
Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai

Atļaujas sniegšana detālplānojuma izstrādei
Atļaujas sniegšana lokālplānojuma izstrādei
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu

Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (juridiskām personām)
Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (fiziskām personām)

Suņa reģistrēšana pašvaldības Dzīvnieku reģistrā
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Iesniegums Siguldas Bāriņtiesai
Siguldas novada simbolikas lietošanas saskaņošana
Pieteikums par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam
Par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz Siguldas novada pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem
Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem
Individuālā sportista aptaujas anketa
Statistikas datu aptaujas tabula organizācijām

Izziņas izsniegšana par noteikto iztikas minimuma apmēru
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemšana palīdzības reģistrā
Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
Iesniegums Sociālajam dienestam
Par atlīdzības piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājam

Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana
Kultūras centra vai Mākslu skolas "Baltais flīģelis" telpu iznomāšana
Iesniegums izglītības iestāžu telpu nomai