A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu rita.granate@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Datu atjaunošanas datums: 2019-03-22 09:52:26

Nr. ID numurs Izvēlētā PII
1 2014001 PII "Saulīte"
2 2014002 PII "Ābelīte"
3 2014004 PII "Pasaciņa"
4 2014005 PII "Pasaciņa"
5 2014006 PII "Pīlādzītis"
6 2014007 PII "Ieviņa"
7 2014009 PII "Ieviņa"
8 2014014 PII "Ieviņa"
9 2014015 PII "Pasaciņa"
10 2014017 PII "Pīlādzītis"
11 2014019 PII "Pasaciņa"
12 2014022 Allažu pagasta PII
13 2014025 PII "Pīlādzītis"
14 2014026 PII "Saulīte"
15 2014027 PII "Ieviņa"
16 2014030 PII "Saulīte"
17 2015001 Allažu pagasta PII
18 2015002 PII "Saulīte"
19 2015025 PII "Ieviņa"
20 2015039 PII "Pasaciņa"
21 2016031 PII "Pīlādzītis"
22 2017209 PII "Pasaciņa"
23 2018252 PII "Pasaciņa"
24 2014003 Allažu pagasta PII
25 2014008 PII "Pasaciņa"
26 2014010 PII "Saulīte"
27 2014011 PII "Ābelīte"
28 2014012 PII "Ābelīte"
29 2014023 PII "Ābelīte"
30 2014024 PII "Ābelīte"
31 2014028 PII "Ieviņa"
32 2015042 PII "Ābelīte"
33 2014018 PII "Ābelīte"
34 2014016 PII "Pasaciņa"
35 2014031 PII "Ābelīte"
36 2015011 PII "Pasaciņa"
37 2016011 PII "Pasaciņa"
38 2016055 PII "Pasaciņa"
39 2016095 PII "Ābelīte"
40 2018024 PII "Ābelīte"