A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu eva.uzula@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

PII kontaktinformācija:

PII Nosaukums PII vadītāja Tālrunis
PII “Ābelīte” Kristīne Medne +371 67971210, 22334178
PII “Ieviņa” Maira Gavare + 371 67708408
PII “Pīlādzītis” Zanda Krastiņa + 371 66900682, 26311261
PII “Pasaciņa” Liene Ābele 29438157
PII “Tornīši” Indra Podziņa 26599576
PII "Saulīte" Evija Grava +371 67976177

Datu atjaunošanas datums: 2020-01-27 17:01:10