A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - bērns un viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
2 - tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
3 – ne bērns, ne vecāki nav deklarēti Siguldas novadā.

Datu atjaunošanas datums: 2018-03-09 12:35:13
Lūdzu izvēlieties dzimšanas gadu, par kuru atlasīt datus!