×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pieteikums Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursam

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pieteikt e-pakalpojumu
Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Projekta idejas pieteikums ietver: 

  • projekta izmaksu tāmi; 
  • projekta skici vai vizualizāciju, ja projekta realizēšanas rezultātā ir paredzami ieguldījumi infrastruktūrā;
  • apliecinājumu un saskaņojumu no zemes īpašnieka, ja ideju plānots īstenot uz citai publiskai personai piederoša īpašuma, par gatavību slēgt zemes nomas līgumu uz laiku, kas sakrīt ar infrastruktūras amortizācijas periodu, ja projekta realizēšanas rezultātā ir paredzami ieguldījumi infrastruktūrā vai plānoto aktivitāšu norisei nepieciešams noteikts īpašums.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka projekta ideju nav plānots realizēt citos projektos, tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no kāda cita ārējā finanšu avota.

Pieteikuma iesniegšana:

• klātienē, kādā no Siguldas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem;

• e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu;

• e-pakalpojums.

Pakalpojuma apraksts

Projektu ideju pieteikumus var iesniegt no 15. septembra līdz 16. oktobrim.

Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, iniciatīvu un līdzdalību Siguldas novada attīstībā un piešķirto līdzekļu izlietošanā.

Projekta idejas pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Konkursam iesniedzamajām projektu idejām ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

1. ja projekta realizēšanas rezultātā ir paredzami ieguldījumi infrastruktūrā, projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejams īpašums, kas pieder pašvaldībai, vai citai

personai, kura ir sniegusi rakstisku piekrišanu vai saskaņojumu; 

2. iesniegtajai tāmei jāatbilst realizējamajām projektu idejas iespējām un tajā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas;

3. projekta mērķis nodrošina pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.pantu;

4. projekts ir saistīts ar jaunas infrastruktūras radīšanu, vai jau esošas infrastruktūras uzlabošanu, vai citu pašvaldības rīcību, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;

5. projektu neizmanto komercdarbībai un peļņas gūšanai;

6. projekta ideju nav plānots realizēt citos projektos, tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no kāda cita ārējā finanšu avota, un par to iesniegts idejas iesniedzēja apliecinājums;

7. projekta īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no pašvaldības kārtējā gada budžeta;

8. iesniegtai idejai jāparedz pilnīga tās realizācija;

9. nav pieļaujams īstenot projektu vairākās kārtās.


Termiņš Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) kontaktinformācija Siguldas novadā

Tālrunis 80000388, pasts@sigulda.lv

Kontakti

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa pieteikums
Atgriezties