A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu eva.uzula@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Ņemot vērā, ka daļa bērnu vecāku nav apstiprinājuši bērnam piešķirto vietu no 01.05.2019. līdz 31.05.2019., ir atbrīvojušās 40 vietas; papildu tām ir pieejamas vēl 20 vietas jaunizveidotajā grupā. Brīvās vietas tiek piedāvātas bērniem pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra secībā, bērnu vecāki bērnam piešķirto vietu aicināti apstiprināt no 7. līdz 21. jūnijam (e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv nospiežot komandpogu "Apstiprināt" vai iesniedzot iesniegumu Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa 3) vai Izglītības pārvaldē (Raiņa 3)). Ja vecāks nesniedz apstiprinājumu minētajā termiņā, šī vieta tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam. Vecākiem, kuri būs snieguši savu apstiprinājumu un bērnam reģistrā būs norādīts, ka uzsākšana ir apstiprināta, 10 dienu laikā ir jāsazinās ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, lai vienotos par ērtāko laiku nepieciešamo dokumentu iesniegšanai un līguma slēgšanai, lai bērns tiktu uzņemts pirmsskolas izglītības iestādē.

PII kontaktinformācija:

PII Nosaukums PII vadītāja Tālrunis
PII “Ābelīte” Kristīne Medne +371 67971210, 22334178
PII “Ieviņa” Maira Gavare + 371 67708408
PII “Pīlādzītis” Zanda Krastiņa + 371 66900682, 26311261
PII “Pasaciņa” Liene Ābele 29438157
PII “Tornīši” Indra Podziņa 26599576
PII "Saulīte" Evija Grava +371 67976177

Datu atjaunošanas datums: 2019-10-14 08:46:53