A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu rita.granate@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Datu atjaunošanas datums: 2019-01-22 14:23:01

Nr. ID numurs Izvēlētā PII
1 2018005 PII "Pīlādzītis"
2 2018006 PII "Saulīte"
3 2018007 PII "Saulīte"
4 2018011 PII "Pīlādzītis"
5 2018012 PII “Tornīši”
6 2018017 PII "Ieviņa"
7 2018018 PII "Ieviņa"
8 2018019 PII "Pīlādzītis"
9 2018020 PII "Pīlādzītis"
10 2018021 PII "Pīlādzītis"
11 2018022 PII "Pasaciņa"
12 2018023 PII "Pīlādzītis"
13 2018027 PII "Pasaciņa"
14 2018030 PII "Ieviņa"
15 2018033 Allažu pagasta PII
16 2018034 PII "Pasaciņa"
17 2018035 PII "Ābelīte"
18 2018036 PII "Ieviņa"
19 2018037 PII "Ābelīte"
20 2018041 PII "Ābelīte"
21 2018043 PII "Saulīte"
22 2018045 PII "Saulīte"
23 2018047 PII “Tornīši”
24 2018048 PII "Ieviņa"
25 2018051 PII "Saulīte"
26 2018054 PII "Ieviņa"
27 2018055 PII "Ābelīte"
28 2018056 PII "Ābelīte"
29 2018057 PII "Pasaciņa"
30 2018058 PII "Ieviņa"
31 2018059 PII “Tornīši”
32 2018060 PII "Pīlādzītis"
33 2018062 PII "Ieviņa"
34 2018064 PII "Ābelīte"
35 2018066 PII "Pīlādzītis"
36 2018069 PII "Pasaciņa"
37 2018072 PII "Ieviņa"
38 2018073 PII "Ieviņa"
39 2018075 PII "Ieviņa"
40 2018076 PII "Ieviņa"
41 2018077 PII "Saulīte"
42 2018078 PII "Ābelīte"
43 2018079 Allažu pagasta PII
44 2018080 PII "Pīlādzītis"
45 2018081 PII "Pasaciņa"
46 2018082 PII "Ieviņa"
47 2018084 PII "Pasaciņa"
48 2018085 PII "Saulīte"
49 2018086 PII "Ieviņa"
50 2018087 PII "Ieviņa"
51 2018090 PII "Ieviņa"
52 2018097 PII "Saulīte"
53 2018101 PII "Ieviņa"
54 2018102 PII "Saulīte"
55 2018103 PII "Saulīte"
56 2018104 PII “Tornīši”
57 2018105 PII "Ieviņa"
58 2018106 PII “Tornīši”
59 2018107 PII "Ieviņa"
60 2018108 PII "Ieviņa"
61 2018109 PII "Ieviņa"
62 2018110 PII "Saulīte"
63 2018111 PII “Tornīši”
64 2018113 PII "Ābelīte"
65 2018115 PII "Saulīte"
66 2018116 PII "Ābelīte"
67 2018117 PII "Ieviņa"
68 2018118 PII "Pīlādzītis"
69 2018120 PII "Saulīte"
70 2018121 PII "Pīlādzītis"
71 2018124 PII "Ieviņa"
72 2018126 PII "Pīlādzītis"
73 2018127 PII "Pīlādzītis"
74 2018131 PII "Saulīte"
75 2018133 PII "Pasaciņa"
76 2018135 PII "Pīlādzītis"
77 2018137 PII "Saulīte"
78 2018140 PII "Ābelīte"
79 2018141 PII "Pasaciņa"
80 2018142 PII "Pasaciņa"
81 2018143 PII “Tornīši”
82 2018144 PII "Saulīte"
83 2018145 PII "Ieviņa"
84 2018146 PII "Saulīte"
85 2018148 PII "Ābelīte"
86 2018149 PII "Saulīte"
87 2018151 PII "Saulīte"
88 2018156 PII “Tornīši”
89 2018157 PII "Saulīte"
90 2018158 PII "Ieviņa"
91 2018160 PII "Ieviņa"
92 2018161 PII "Pīlādzītis"
93 2018162 PII "Ieviņa"
94 2018163 PII "Pīlādzītis"
95 2018167 PII "Saulīte"
96 2018168 PII "Pasaciņa"
97 2018169 PII "Ābelīte"
98 2018177 PII "Pīlādzītis"
99 2018179 PII "Pasaciņa"
100 2018180 PII "Pīlādzītis"
101 2018183 PII "Ieviņa"
102 2018185 PII "Ābelīte"
103 2018186 PII "Ieviņa"
104 2018187 PII "Pasaciņa"
105 2018188 PII "Ieviņa"
106 2018189 PII "Saulīte"
107 2018190 PII “Tornīši”
108 2018192 Allažu pagasta PII
109 2018193 Allažu pagasta PII
110 2018194 PII "Pīlādzītis"
111 2018195 PII "Pīlādzītis"
112 2018196 PII “Tornīši”
113 2018198 PII "Pīlādzītis"
114 2018201 PII "Ābelīte"
115 2018202 PII "Ieviņa"
116 2018203 PII "Pasaciņa"
117 2018204 Allažu pagasta PII
118 2018206 PII "Ieviņa"
119 2018207 PII "Saulīte"
120 2018208 PII "Ābelīte"
121 2018213 PII "Ieviņa"
122 2018214 PII "Pīlādzītis"
123 2018216 PII "Saulīte"
124 2018218 PII "Pasaciņa"
125 2018219 PII "Ābelīte"
126 2018220 Allažu pagasta PII
127 2018223 PII “Tornīši”
128 2018224 PII "Pasaciņa"
129 2018225 PII "Pasaciņa"
130 2018227 PII "Ābelīte"
131 2018229 PII "Ieviņa"
132 2018231 PII "Ieviņa"
133 2018232 PII "Saulīte"
134 2018233 PII "Saulīte"
135 2018234 PII "Ieviņa"
136 2018240 PII "Pasaciņa"
137 2018241 PII "Pasaciņa"
138 2018242 PII "Pasaciņa"
139 2018243 PII "Ieviņa"
140 2018244 PII "Pasaciņa"
141 2018246 PII "Ieviņa"
142 2018248 PII "Ieviņa"
143 2018249 PII "Ābelīte"
144 2018250 PII "Saulīte"
145 2018251 PII "Saulīte"
146 2018254 PII "Saulīte"
147 2018255 Allažu pagasta PII
148 2018258 PII “Tornīši”
149 2018260 PII "Ābelīte"
150 2018262 PII "Ieviņa"
151 2018263 PII "Pasaciņa"
152 2018265 PII "Saulīte"
153 2018271 PII "Ābelīte"
154 2018273 PII "Ābelīte"
155 2018274 PII “Tornīši”
156 2018277 PII "Pīlādzītis"
157 2018278 PII “Tornīši”
158 2018279 PII "Saulīte"
159 2018281 Allažu pagasta PII
160 2018282 PII "Ieviņa"
161 2018285 PII "Ābelīte"
162 2018286 PII "Ābelīte"
163 2018287 PII "Ābelīte"
164 2018290 PII "Ieviņa"
165 2018001 PII "Ieviņa"
166 2019001 PII "Saulīte"
167 2019004 PII "Ābelīte"
168 2019013 PII "Pīlādzītis"
169 2018014 PII "Ieviņa"
170 2018015 PII "Ābelīte"
171 2018028 PII "Pīlādzītis"
172 2018039 PII "Ieviņa"
173 2018050 PII "Ābelīte"
174 2018065 PII "Pīlādzītis"
175 2018067 PII "Ābelīte"
176 2018068 PII "Ābelīte"
177 2018070 PII "Saulīte"
178 2018083 PII "Ābelīte"
179 2018092 PII “Tornīši”
180 2018094 PII "Ieviņa"
181 2018095 PII "Ābelīte"
182 2018100 PII "Ābelīte"
183 2018112 PII "Pīlādzītis"
184 2018122 PII "Pīlādzītis"
185 2018123 PII "Saulīte"
186 2018125 PII "Pasaciņa"
187 2018130 Allažu pagasta PII
188 2018132 PII "Pīlādzītis"
189 2018153 PII "Ābelīte"
190 2018164 PII "Pasaciņa"
191 2018166 PII "Pīlādzītis"
192 2018172 PII "Saulīte"
193 2018173 PII "Ābelīte"
194 2018175 PII “Tornīši”
195 2018191 Allažu pagasta PII
196 2018199 PII "Saulīte"
197 2018228 PII "Pasaciņa"
198 2018235 PII "Ābelīte"
199 2018237 PII "Ābelīte"
200 2018264 PII "Pīlādzītis"
201 2018253 PII "Saulīte"
202 2018256 PII "Pasaciņa"
203 2018257 PII "Pasaciņa"
204 2018259 PII "Ābelīte"
205 2018261 PII "Pasaciņa"
206 2018276 PII "Ābelīte"
207 2018288 PII "Ābelīte"
208 2018289 PII "Ābelīte"
209 2018001 PII "Saulīte"
210 2019008 PII "Ābelīte"
211 2019019 PII "Pasaciņa"
212 2018053 PII "Pīlādzītis"
213 2018029 PII "Saulīte"
214 2018038 PII "Ābelīte"
215 2018071 PII "Pīlādzītis"
216 2018114 PII "Saulīte"
217 2018150 PII "Ābelīte"
218 2018176 PII "Ābelīte"
219 2018178 Allažu pagasta PII
220 2018205 PII “Tornīši”
221 2018266 PII "Pasaciņa"
222 2019016 PII “Tornīši”