A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu rita.granate@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Datu atjaunošanas datums: 2019-01-22 14:23:01

Nr. ID numurs Izvēlētā PII
1 2017006 PII "Ieviņa"
2 2017007 PII "Saulīte"
3 2017011 PII "Pīlādzītis"
4 2017012 PII "Ieviņa"
5 2017015 PII "Ābelīte"
6 2017016 PII "Ābelīte"
7 2017017 PII "Ieviņa"
8 2017019 PII “Tornīši”
9 2017021 PII “Tornīši”
10 2017022 PII "Saulīte"
11 2017030 PII "Pasaciņa"
12 2017035 PII "Ābelīte"
13 2017036 PII "Pasaciņa"
14 2017039 PII "Ieviņa"
15 2017040 PII "Ābelīte"
16 2017043 PII "Ābelīte"
17 2017021 PII "Pasaciņa"
18 2017021 PII "Pasaciņa"
19 2017044 PII "Ābelīte"
20 2017045 PII "Pīlādzītis"
21 2017046 PII "Pasaciņa"
22 2017047 PII "Pīlādzītis"
23 2017048 PII "Ābelīte"
24 2017051 PII "Pīlādzītis"
25 2017052 PII “Tornīši”
26 2017053 PII “Tornīši”
27 2017029 PII "Ābelīte"
28 2017055 PII "Ieviņa"
29 2017056 PII "Pīlādzītis"
30 2017058 PII "Ābelīte"
31 2017059 PII "Pīlādzītis"
32 2017060 PII “Tornīši”
33 2017062 PII "Ābelīte"
34 2017063 PII "Pīlādzītis"
35 2017064 PII "Pīlādzītis"
36 2017066 PII "Ieviņa"
37 2017068 PII "Ābelīte"
38 2017070 PII "Ābelīte"
39 2017071 PII "Ieviņa"
40 2017072 PII "Pasaciņa"
41 2017074 Allažu pagasta PII
42 2017075 PII “Tornīši”
43 2017077 PII "Saulīte"
44 2017078 Allažu pagasta PII
45 2017080 PII "Ābelīte"
46 2017081 PII "Saulīte"
47 2017082 PII "Saulīte"
48 2017084 PII "Saulīte"
49 2017085 PII “Tornīši”
50 2017086 Mores skolas PII
51 2017088 PII "Ieviņa"
52 2017089 PII "Ābelīte"
53 2017090 PII "Saulīte"
54 2017091 PII "Ābelīte"
55 2017092 PII "Pasaciņa"
56 2017094 PII "Pīlādzītis"
57 2017095 PII "Pasaciņa"
58 2017096 PII "Ābelīte"
59 2017098 PII "Ābelīte"
60 2017099 PII "Ieviņa"
61 2017101 PII "Saulīte"
62 2017102 PII "Ābelīte"
63 2017104 PII "Saulīte"
64 2017105 PII "Saulīte"
65 2017106 PII "Ābelīte"
66 2017107 PII "Pīlādzītis"
67 2017108 PII "Ieviņa"
68 2017110 PII "Pīlādzītis"
69 2017112 PII "Ābelīte"
70 2017113 Allažu pagasta PII
71 2017115 PII "Pasaciņa"
72 2017117 PII "Pīlādzītis"
73 2017118 PII "Saulīte"
74 2017119 PII "Saulīte"
75 2017120 PII "Ābelīte"
76 2017121 PII "Saulīte"
77 2017122 Allažu pagasta PII
78 2017123 PII "Pasaciņa"
79 2017124 PII "Ieviņa"
80 2017125 PII "Ābelīte"
81 2017126 PII “Tornīši”
82 2017127 PII "Saulīte"
83 2017131 PII "Ābelīte"
84 2017132 PII “Tornīši”
85 2017133 PII "Pīlādzītis"
86 2017134 PII "Ieviņa"
87 2017135 PII "Pīlādzītis"
88 2017136 PII "Saulīte"
89 2017137 PII “Tornīši”
90 2017138 PII "Pīlādzītis"
91 2017139 PII "Saulīte"
92 2017140 PII "Ābelīte"
93 2017141 PII "Ieviņa"
94 2017142 PII "Ābelīte"
95 2017143 PII "Ieviņa"
96 2017144 PII “Tornīši”
97 2017145 PII "Pasaciņa"
98 2017149 PII "Ābelīte"
99 2017150 PII "Pasaciņa"
100 2017151 PII "Saulīte"
101 2017153 PII "Pīlādzītis"
102 2017154 PII "Pīlādzītis"
103 2017155 PII "Pīlādzītis"
104 2017156 PII "Saulīte"
105 2017158 PII "Saulīte"
106 2017159 PII "Pīlādzītis"
107 2017162 PII "Pasaciņa"
108 2017163 PII "Ieviņa"
109 2017164 PII "Ābelīte"
110 2017167 PII "Ieviņa"
111 2017168 PII “Tornīši”
112 2017169 PII "Ieviņa"
113 2017170 PII "Ābelīte"
114 2017171 PII "Ābelīte"
115 2017173 PII "Pasaciņa"
116 2017174 PII "Ieviņa"
117 2017175 PII "Pasaciņa"
118 2017176 PII "Ābelīte"
119 2017177 PII “Tornīši”
120 2017180 Allažu pagasta PII
121 2017181 PII "Ieviņa"
122 2017182 PII "Saulīte"
123 2017183 Allažu pagasta PII
124 2017184 PII "Saulīte"
125 2017185 PII "Saulīte"
126 2017186 PII "Ieviņa"
127 2017188 PII "Ābelīte"
128 2017189 PII "Pasaciņa"
129 2017191 PII "Ābelīte"
130 2017197 PII "Ieviņa"
131 2017198 PII "Ābelīte"
132 2017199 PII "Pīlādzītis"
133 2017200 PII "Ieviņa"
134 2017201 Allažu pagasta PII
135 2017202 PII "Saulīte"
136 2017203 Allažu pagasta PII
137 2017205 PII "Ābelīte"
138 2017206 PII "Saulīte"
139 2017208 PII "Ābelīte"
140 2017211 PII “Tornīši”
141 2017212 PII "Pasaciņa"
142 2017213 PII "Pīlādzītis"
143 2017215 PII "Pasaciņa"
144 2017216 PII "Ābelīte"
145 2017217 PII "Ābelīte"
146 2017218 PII "Saulīte"
147 2017220 PII "Pīlādzītis"
148 2017221 PII "Saulīte"
149 2017222 PII "Ābelīte"
150 2017223 PII “Tornīši”
151 2017227 PII "Ābelīte"
152 2017228 PII "Ābelīte"
153 2017230 PII "Pīlādzītis"
154 2017231 PII "Pasaciņa"
155 2017232 PII "Ābelīte"
156 2017234 PII “Tornīši”
157 2017235 PII "Pīlādzītis"
158 2017236 PII "Ābelīte"
159 2017238 PII "Ābelīte"
160 2017239 PII "Saulīte"
161 2017241 PII "Pasaciņa"
162 2017243 PII "Ābelīte"
163 2017244 PII "Pasaciņa"
164 2017245 PII "Pasaciņa"
165 2017246 PII "Pasaciņa"
166 2017247 PII "Saulīte"
167 2017248 PII "Ieviņa"
168 2017250 PII "Saulīte"
169 2017253 PII "Ieviņa"
170 2017254 PII "Pīlādzītis"
171 2017255 PII "Saulīte"
172 2017257 Allažu pagasta PII
173 2017259 PII "Pasaciņa"
174 2017260 PII "Ābelīte"
175 2017261 PII "Pasaciņa"
176 2017263 PII “Tornīši”
177 2017264 PII "Pīlādzītis"
178 2017266 PII “Tornīši”
179 2017269 PII "Ieviņa"
180 2017270 PII "Pasaciņa"
181 2017271 PII “Tornīši”
182 2017279 PII "Ābelīte"
183 2017280 PII “Tornīši”
184 2017283 Allažu pagasta PII
185 2017286 PII "Pasaciņa"
186 2017287 PII "Saulīte"
187 2018001 PII "Pasaciņa"
188 2018008 PII "Pasaciņa"
189 2018009 PII "Saulīte"
190 2018013 PII "Ābelīte"
191 2018032 PII "Saulīte"
192 2018040 PII "Pasaciņa"
193 2018042 PII “Tornīši”
194 2018044 PII "Pasaciņa"
195 2018046 PII "Saulīte"
196 2018049 PII "Ieviņa"
197 2018061 PII “Tornīši”
198 2018063 PII "Pasaciņa"
199 2018098 PII "Pasaciņa"
200 2018209 PII "Pīlādzītis"
201 2018215 PII "Pasaciņa"
202 2018239 PII "Ieviņa"
203 2018272 PII "Pīlādzītis"
204 2017005 PII "Ābelīte"
205 2017018 PII "Saulīte"
206 2017054 PII "Ābelīte"
207 2017061 PII "Ieviņa"
208 2017065 PII "Pasaciņa"
209 2017073 PII "Pīlādzītis"
210 2017076 PII "Ieviņa"
211 2017083 PII "Ābelīte"
212 2017114 Allažu pagasta PII
213 2017116 PII “Tornīši”
214 2017128 PII "Saulīte"
215 2017129 Allažu pagasta PII
216 2017147 PII "Ieviņa"
217 2017148 PII "Pīlādzītis"
218 2017161 PII "Pīlādzītis"
219 2017165 PII "Ieviņa"
220 2017190 PII "Pīlādzītis"
221 2017192 PII "Pīlādzītis"
222 2017194 PII "Ieviņa"
223 2017204 PII "Pasaciņa"
224 2017219 PII "Saulīte"
225 2017229 PII "Pīlādzītis"
226 2017237 PII "Ābelīte"
227 2017240 PII "Pasaciņa"
228 2017251 PII "Ieviņa"
229 2017256 PII "Ieviņa"
230 2017262 PII "Ābelīte"
231 2017267 PII "Pīlādzītis"
232 2017268 PII "Pīlādzītis"
233 2017273 PII "Ieviņa"
234 2017277 PII "Ieviņa"
235 2017278 PII "Pasaciņa"
236 2017281 PII “Tornīši”
237 2017282 PII "Ieviņa"
238 2017284 PII "Saulīte"
239 2017285 PII "Saulīte"
240 2018002 PII “Tornīši”
241 2018004 PII “Tornīši”
242 2018026 PII "Ābelīte"
243 2018147 PII "Pīlādzītis"
244 2018152 PII "Pasaciņa"
245 2018184 Allažu pagasta PII
246 2018197 PII "Pīlādzītis"
247 2018211 PII "Ieviņa"
248 2018217 PII "Pīlādzītis"
249 2018238 PII “Tornīši”
250 2018280 PII "Pīlādzītis"
251 2019007 PII "Ābelīte"
252 2017252 PII "Ieviņa"
253 2017023 PII "Ieviņa"
254 2017027 PII "Saulīte"
255 2017032 PII "Ābelīte"
256 2017033 PII "Pīlādzītis"
257 2017050 PII "Pīlādzītis"
258 2017079 PII "Pasaciņa"
259 2017100 PII "Pasaciņa"
260 2017103 PII "Ābelīte"
261 2017160 PII "Pasaciņa"
262 2017179 PII “Tornīši”
263 2017226 PII "Ābelīte"
264 2017249 PII "Ieviņa"
265 2017258 PII "Pīlādzītis"
266 2017274 PII "Pasaciņa"
267 2018016 PII "Ieviņa"
268 2018099 PII "Pīlādzītis"
269 2018119 PII "Pasaciņa"
270 2018128 Allažu pagasta PII
271 2018165 PII "Ieviņa"
272 2018247 PII "Ābelīte"
273 2018268 PII "Pīlādzītis"
274 2018275 PII "Pasaciņa"
275 2019005 PII "Ābelīte"