A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu rita.granate@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Datu atjaunošanas datums: 2019-01-22 14:23:01

Nr. ID numurs Izvēlētā PII
1 2016001 PII "Pasaciņa"
2 2016005 PII "Pasaciņa"
3 2016003 PII "Ieviņa"
4 2016006 PII "Pīlādzītis"
5 2016015 PII "Ieviņa"
6 2016017 PII "Ieviņa"
7 2016020 PII "Ieviņa"
8 2016021 PII "Pasaciņa"
9 2016022 PII "Pasaciņa"
10 2016023 PII "Pasaciņa"
11 2016024 PII "Saulīte"
12 2016026 PII "Saulīte"
13 2016028 PII "Pīlādzītis"
14 2016029 PII "Ieviņa"
15 2016033 PII "Ieviņa"
16 2016034 PII "Saulīte"
17 2016035 PII "Saulīte"
18 2016036 PII "Saulīte"
19 2016037 PII "Saulīte"
20 2016039 PII "Pasaciņa"
21 2016041 PII "Pīlādzītis"
22 2016042 PII "Saulīte"
23 2016043 PII "Saulīte"
24 2016044 PII "Ieviņa"
25 2016045 Allažu pagasta PII
26 2016047 PII "Ābelīte"
27 2016048 PII "Pīlādzītis"
28 2016049 PII "Pīlādzītis"
29 2016051 PII "Pasaciņa"
30 2016052 PII "Pasaciņa"
31 2016056 PII "Ābelīte"
32 2016058 PII "Ābelīte"
33 2016062 PII "Pasaciņa"
34 2016063 PII "Pasaciņa"
35 2016064 Allažu pagasta PII
36 2016065 Allažu pagasta PII
37 2016066 PII "Saulīte"
38 2016070 PII "Ieviņa"
39 2016071 PII "Pasaciņa"
40 2016072 PII "Saulīte"
41 2016074 PII "Pīlādzītis"
42 2016087 PII "Saulīte"
43 2016075 PII "Saulīte"
44 2016077 PII "Pīlādzītis"
45 2016079 PII "Ābelīte"
46 2016080 PII "Ābelīte"
47 2016083 PII "Saulīte"
48 2016084 PII "Saulīte"
49 2016085 PII "Ieviņa"
50 2016086 PII "Ieviņa"
51 2016088 PII "Pasaciņa"
52 2016090 PII "Pīlādzītis"
53 2016091 PII "Ieviņa"
54 2016092 PII "Pīlādzītis"
55 2016098 PII "Saulīte"
56 2016102 PII "Saulīte"
57 2016103 PII "Ābelīte"
58 2016104 PII "Ieviņa"
59 2016105 PII "Saulīte"
60 2016106 PII "Saulīte"
61 2016107 PII "Ieviņa"
62 2016109 PII "Pasaciņa"
63 2017001 PII "Pasaciņa"
64 2017002 PII "Ieviņa"
65 2017004 PII "Saulīte"
66 2017020 PII "Ieviņa"
67 2017034 PII "Saulīte"
68 2017037 PII "Saulīte"
69 2017038 PII "Saulīte"
70 2017049 PII "Pasaciņa"
71 2017111 PII "Ieviņa"
72 2017130 PII "Ābelīte"
73 2017166 PII "Ābelīte"
74 2017178 PII "Pīlādzītis"
75 2017187 PII "Pasaciņa"
76 2017195 PII "Ieviņa"
77 2017214 PII “Tornīši”
78 2017224 PII “Tornīši”
79 2017225 PII "Pasaciņa"
80 2017272 PII "Saulīte"
81 2017275 PII "Pasaciņa"
82 2018025 PII "Ieviņa"
83 2018031 PII "Ieviņa"
84 2018074 PII "Saulīte"
85 2018089 PII "Pasaciņa"
86 2018181 PII "Ieviņa"
87 2018182 PII "Ieviņa"
88 2018222 PII "Ābelīte"
89 2018283 PII "Saulīte"
90 2018291 PII "Pasaciņa"
91 2018001 PII "Ābelīte"
92 2016013 PII "Ābelīte"
93 2016025 PII "Saulīte"
94 2016030 PII "Ieviņa"
95 2016053 PII "Ābelīte"
96 2016060 PII "Saulīte"
97 2016097 PII "Saulīte"
98 2016099 PII "Pasaciņa"
99 2017067 PII "Ābelīte"
100 2017028 PII "Pasaciņa"
101 2017031 PII "Ābelīte"
102 2017097 PII "Ābelīte"
103 2017146 PII "Ābelīte"
104 2017152 PII "Ābelīte"
105 2017196 PII "Pīlādzītis"
106 2017207 PII "Pasaciņa"
107 2017265 PII "Pīlādzītis"
108 2018052 PII "Saulīte"
109 2018088 PII "Saulīte"
110 2018138 PII "Pasaciņa"
111 2018159 PII "Pasaciņa"
112 2018226 PII "Ābelīte"
113 2018270 PII "Saulīte"
114 2018230 PII "Pīlādzītis"
115 2016008 PII "Ieviņa"
116 2016009 PII "Ieviņa"
117 2016012 PII "Saulīte"
118 2016016 PII "Ābelīte"
119 2016027 PII "Ābelīte"
120 2016038 PII "Pasaciņa"
121 2016059 PII "Pasaciņa"
122 2016068 PII "Pīlādzītis"
123 2016069 PII "Ieviņa"
124 2016076 PII "Pīlādzītis"
125 2016081 PII "Ieviņa"
126 2016082 Allažu pagasta PII
127 2016089 PII "Pīlādzītis"
128 2016094 PII "Ābelīte"
129 2016096 PII "Saulīte"
130 2016101 PII "Ābelīte"
131 2016108 PII "Ieviņa"
132 2017008 PII "Pīlādzītis"
133 2017041 PII "Pasaciņa"
134 2017042 PII "Pasaciņa"
135 2017093 PII "Saulīte"
136 2017109 PII “Tornīši”
137 2017157 PII "Saulīte"
138 2017193 PII "Ābelīte"
139 2017210 PII “Tornīši”
140 2017233 PII "Ābelīte"
141 2018091 PII “Tornīši”