A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs

Iesniegumu prioritātes:

1 - Abi vecāki deklarēti Siguldas novadā;
2 - Viens no vecākiem deklarēts Siguldas novadā;
3 – Tikai bērns deklarēts Siguldas novadā;
4 – Nav deklarēti Siguldas novadā.

Kārtas numurs atspoguļo to, kurš pēc kārtas bērns ir rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ja mācību gada vidū kādā no izglītības iestādes grupām atbrīvojas vieta.

Ja gadījumā neesiet saņēmuši sava bērna piešķirto ID reģistrācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu rita.granate@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 67970914

Datu atjaunošanas datums: 2019-01-22 14:23:01

Nr. ID numurs Izvēlētā PII
1 2015003 PII "Ābelīte"
2 2015006 PII "Pasaciņa"
3 2015008 PII "Pasaciņa"
4 2015009 PII "Pīlādzītis"
5 2015010 PII "Ābelīte"
6 2015018 PII "Ieviņa"
7 2015022 PII "Saulīte"
8 2015029 Allažu pagasta PII
9 2015030 PII "Pasaciņa"
10 2015033 PII "Ieviņa"
11 2015040 PII "Ieviņa"
12 2015044 Allažu pagasta PII
13 2015046 PII "Ābelīte"
14 2015048 Allažu pagasta PII
15 2015050 PII "Saulīte"
16 2015052 PII "Saulīte"
17 2016050 PII "Pīlādzītis"
18 2016054 PII "Ābelīte"
19 2016057 PII "Ieviņa"
20 2017013 PII "Pasaciņa"
21 2018139 PII "Pasaciņa"
22 2018212 PII "Pasaciņa"
23 2015004 PII "Pasaciņa"
24 2015013 PII "Ieviņa"
25 2015015 PII "Saulīte"
26 2015023 PII "Pasaciņa"
27 2015035 PII "Pasaciņa"
28 2015037 PII "Pīlādzītis"
29 2016018 PII "Ieviņa"
30 2016032 PII "Ābelīte"
31 2016046 PII "Pasaciņa"
32 2017276 PII "Pasaciņa"
33 2018155 PII "Pasaciņa"
34 2018174 PII "Ābelīte"
35 2015005 PII "Ieviņa"
36 2015007 PII "Ieviņa"
37 2015014 PII "Saulīte"
38 2015016 PII "Pīlādzītis"
39 2015017 PII "Pīlādzītis"
40 2015019 PII "Ābelīte"
41 2015020 PII "Pīlādzītis"
42 2015024 PII "Ābelīte"
43 2015026 PII "Pīlādzītis"
44 2015028 PII "Pasaciņa"
45 2015031 PII "Saulīte"
46 2015032 PII "Ieviņa"
47 2015034 PII "Ieviņa"
48 2015038 PII "Ieviņa"
49 2015041 PII "Ābelīte"
50 2015043 PII "Saulīte"
51 2015045 PII "Ābelīte"
52 2015047 PII "Pīlādzītis"
53 2015049 PII "Pasaciņa"
54 2015051 PII "Pasaciņa"
55 2016004 PII "Pasaciņa"
56 2016007 PII "Ieviņa"
57 2016061 PII "Pīlādzītis"
58 2016073 PII "Pasaciņa"
59 2017009 PII "Ābelīte"
60 2017010 PII "Ābelīte"
61 2017024 PII "Ābelīte"
62 2017025 PII "Saulīte"
63 2017026 PII "Saulīte"
64 2017057 PII "Pīlādzītis"
65 2017067 PII "Ābelīte"
66 2017069 PII "Ābelīte"
67 2017087 PII "Pasaciņa"
68 2018003 PII "Pasaciņa"
69 2019020